SlideshowSlideshow
FadeGallery - Free Version

Chirurgia zmian skórnych

Chirurgia zmian skórnych.

Pod pojęciem chirurgii należy rozumieć usunięcie, wycięcie zmienionej skóry w granicach zdrowych tkanek i pełnej grubości skóry za pomocą narzędzi chirurgicznych.

Wskazania do zabiegu:
- kaszaki
- włókniaki
- tłuszczaki
- kępki żółte (żółtaki)
- brodawki wirusowe (zwykłe, płaskie, stóp)
- brodawki narządów płciowych (kłykciny kończyste)
- brodawki łojotokowe
- znamiona barwnikowe (tzw. "pieprzyki")
- zmiany przednowotworowe i nowotworowe skóry

Diagnostyka zmian skórnych: badanie w kierunku złośliwości
Każda narośl skórna przed usunięciem badana jest makroskopowo (wzrokowo) oraz palpacyjnie. Niektóre zmiany skórne po tradycyjnym wycięciu chirurgicznym trzeba zbadać histopatologicznie.

Badanie histopatologiczne:
Jest to badanie mikroskopowe materiału cytologicznego (komórkowego) lub histologicznego (tkankowego). W badaniu tym można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy to pobranie materiału, drugi etap to laboratoryjne techniki przygotowania oceny pobranego materiału. W diagnostyce zmian skórnych materiał do badania pobiera się metodą biopsji otwartej - jest to metoda pobierania masy guzowej nożem chirurgicznym lub innym narzędziem. Materiał można pobrać w dwojaki sposób, poprzez pobranie wycinka ze zmiany - biopsja wycinkowa, lub wycięcie całej zmiany - biopsja wycięciowa.
Pobrany materiał tkankowy, po odpowiednim przygotowaniu, można oglądać w postaci preparatów barwnych, mrożonych lub rozmazów pod mikroskopem. Zarówno przygotowanie, jak i ocena preparatów jest dokonywana przez histopatologa. Każdy rodzaj wyciętej zmiany posiada specyficzną budowę histologiczną (rodzaj i układ komórek). Pozwala to na odróżnienie od siebie np. brodawki od włókniaka albo znamienia barwnikowego od czerniaka złośliwego. Ma to decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu z chorym. Współczesne zasady onkologii zabraniają podejmowania decyzji terapeutycznych bez rozpoznania histopatologicznego. Badanie histopatologiczne daje również odpowiedź, czy zmiana chorobowa została usunięta z marginesem zdrowych tkanek, czyli w całości.

Przebieg zabiegu usunięcia zmiany skórnej:
Przed zabiegiem omawiane są szczegóły zabiegu oraz postępowanie po nim. Większość zabiegów wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu są one bezbolesne. Po wycięciu chirurgicznym z reguły zakłada się szwy techniką chirurgii plastycznej i opatrunek, który jest zdejmowany po 5-14 dniach po zabiegu.

Przebieg pooperacyjny:
Z reguły pacjenci wymagają bardzo niewielkich dawek leków przeciwbólowych. Rana po zabiegu może boleć przez 1-2 h gdy ustąpi działanie środków znieczulających. Ból ten jest niewielki i do jego likwidacji można zastosować preparat przeciwbólowy (np. Ibuprom, Panadol itp.). Przez kilka dni po zabiegu należy unikać naciągania skóry w miejscu zabiegu, gwałtownych ruchów i moczenia opatrunku. Blizna początkowo będzie widoczna, ale po pewnym czasie zblednie i zmniejszy się. Ważne jest aby przez 6 miesięcy jej nie opalać. Niemożliwe jest wycinanie, usuwanie zmian skórnych bez pozostawienia śladu. Wielokrotnie jest to tylko mało widoczny ślad. Ale w niektórych miejscach mogą powstawać "mało atrakcyjne" blizny. Wymaga to dokładnego omówienia z lekarzem przez zabiegiem.