SlideshowSlideshow
FadeGallery - Free Version

Implantologia

Dział chirurgii stomatologicznej zajmujący się wprowadzeniem do kości szczęki i żuchwy implantu tytanowego zastępującego korzeń zęba. Takie rozwiązanie pozwala na odbudowę pojedynczych zębów, lub umocowanie protezy znacznie zwiększając komfort jej użytkowania. Implany pozwalają na zachowanie kości szczęki i żuchwy oraz eliminują potrzebę szlifowania własnych zdrowych zębów pod korony lub mosty.
Leczenie przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, jest praktycznie bezbolesne.
W leczeniu implantologicznym gabinet współpracuje z doświadczonym chirurgiem. Stosowane są implanty renomowanych firm implantologicznych m.in. amerykańskiej firmy Zimmer

Implanty są idealne rozwiązaniem w przypadku:
- braku pojedynczego zęba
- braku kilku zębów
- całkowitego braku zębów w szczęce lub/i żuchwie

Dlaczego implant jest lepszy od mostu lub protezy?
- Lepszy wygląd i pewność siebie1
Po utracie zęba wraz z korzeniem, kość ulega zanikowi. Zastosowanie implantu zapobiega zanikowi kości a tym 
samym pozwala zachować naturalny wygląd twarzy. Mosty i protezy nie zastępują zęba i jego korzenia, nie zatrzymają zaniku kości a nawet czasami go prowokują. Zanik kości może postarzać i zmieniać wygląd twarzy. 

- Oszczędzanie zębów naturalnych
Przy zastosowaniu mostu zdrowe sąsiednie zęby należy oszlifować. Każde szlifowanie zęba oprócz jego osłabienia 
może prowadzić do próchnicy. Przy zastosowaniu implantów zdrowe zęby zostaną nienaruszone. 

- Trwałość i ekonomiczność
Implanty są trwalsze niż protezy i mosty a tym samym leczenie implantologiczne jest skuteczniejsze i w konsekwencji bardziej opłacalne. Dobra pielęgnacja gwarantuje, że Twoje implanty będziesz mieć przez całe życie.