SlideshowSlideshow
FadeGallery - Free Version

Szyny relaksacyjne

Bezbarwne szyny na zęby szczęki lub żuchwy o grubości od 0,5 do 2 mm wykonywane w celu zmniejszenia patologicznego napięcia mięśni żuchwy. Sytuacja taka często występuje u pacjentów z tzw. bruksizmem (nawykowe, często w wyniku stresu zaciskanie i zgrzytanie zębami). Stosując szynę relaksacyjną zapobiegamy starciu zębów i ich rozchwianiu. Należy ją zakładać podczas snu.