SlideshowSlideshow
FadeGallery - Free Version

Terapia fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna (PDT): nieoperacyjne leczenie zmian nowotworowych skóry

Na czym polega?
Terapia fotodynamiczna jest metodą miejscowego, nieoperacyjnego leczenia nowotworów skóry oraz stanów przedrakowych za pomocą specjalnych środków fotouczulających i światła o określonej długości fali. Jest unikalną, jedyną metodą niszczącą nowotwór w sposób wysoce selektywny, bez uszkadzania zdrowych tkanek. Terapia fotodynamiczna z użyciem preparatu Metvix (aminolewulinianu metylu, jedyny lek dopuszczony przez Ministerstwo Zdrowia do terapii fotodynamicznej) stanowi alternatywę do zabiegów klasycznych: usunięcie chirurgiczne. Gwarantuje bardzo dobry efekt kosmetyczny w połączeniu ze skutecznością wyższą od krioterapii a porównywalną do tradycyjnego leczenia chirurgicznego. Dotyczy to zwłaszcza raków skóry w tzw. trudnych lokalizacjach np. na powiekach, w okolicach oka, kąta nosa, skrzydełka nosa czy na policzkach. Dzięki zastosowaniu PDT pacjent może uniknąć trudnych, często wieloetapowych operacji, nierzadko o okaleczającym charakterze.

Mechanizm działania środków fotouczulających:
Zmianę nowotworową pokrywamy środkiem fotouczulającym który penetruje obszar nowotworu i jest wchłaniany przez komórki nowotworowe. Aktywny środek akumuluje się w komórkach nowotworowych w stężeniach znacznie większych niż w otaczających je zdrowych tkankach. Po naświetleniu komórek nowotworowych czerwonym światłem halogenowym (długość fali około 630 nm) następuje reakcja fotochemiczna, w rezultacie której wybiórczo giną tylko komórki nowotworowe, a zdrowe komórki pozostają nienaruszone.

Przebieg leczenia:
Zabieg terapii fotodynamicznej nie wymaga od pacjenta żadnego przygotowania i jest prawie bezbolesny. Poszczególne etapy zabiegu PDT wyglądają następująco:

Przygotowanie zmiany

1

Aplikacja leku - na miejsce pokryte lekiem nakładany jest opatrunek okluzyjny. Po około 3 godzinach w komórkach nowotworowtych akumuluje się związek wrażliwy na światło w stężeniach znacznie wyższych niż w zdrowych tkankach

Naświetlanie - po 3 godzinach obszar na który nałożony został Metvix jest naświetlany specjalną lampą przez około 8-10 min. Naświetlając nowotwór światłem o dł. fali około 630 nm powodujemy reakcję cytotoksyczną prowadzącej do śmierci komórki nowotworowej.

Po zabiegu powstaje powierzchowna rana tylko w obszarze nowotworu. Rana goi się w zależności od powierzchni od 7 dni do miesiąca.
Najczęściej zabieg należy przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 1 tygodnia
Ostateczny efekt kosmetyczny po zagojeniu się rany jest bardzo dobry.
Wskazania:
- rak podstawno komórkowy (BCC: Basal Cell Carcinoma)
- rogowacenie słoneczne (AK: Actinic Keratosis)

Skuteczność terapii:
Skuteczność terapii fotodynamicznej z użyciem aminolewulinianu metylu wynosi ok. 97%

Przed i po leczeniu:

2

 

Więcej na stronie:
http://www.prion.astral.as/domowa/terapia-fotodynamiczna.php