SlideshowSlideshow
FadeGallery - Free Version

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowejRozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie usługi badawczo rozwojowej polegającej na wykonaniu badań klinicznych na ludziach mających na celu potwierdzenie przydatności metody wykorzystującej technikę interferometrii plamkowej "specle" w ocenie jakości badanej powierzchni skóry Konkurs wygrał oferent: Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki uzyskując 100 punktów