SlideshowSlideshow
FadeGallery - Free Version

Znieczulenie komputerowe

1QuickSleeper jest elektronicznym systemem iniekcji, która pozwala stosować wszystkie techniki anestezji..
Dzięki zastosowaniu takiego znieczulenia, pacjent praktycznie jest leczony od samego początku bezboleśnie. Nie czuje nawet iniekcji podczas wykonywania znieczulenia QuickSleeper gwarantuje wysoką skuteczność znieczulenia, osiąganą w bardzo krótkim czasie.